BHP, środki czystości i chemia gospodarcza  

Podkategorie

Zbiór zasad określających bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy powszechnie określane w skrócie BHP to dziedzina wiedzy obejmująca kształtowanie należytych warunków pracy. Owe zasady stosowane są do zapewnienia bezpiecznego świadczenia pracy w warunkach higienicznych. W praktyce terminologia bezpieczeństwa może być różnie rozumiana, co może oznaczać utrzymywanie zagrożenia pod kontrolą, niskiego poziomu ryzyka, który może być akceptowalny lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. Częstym zjawiskiem obecnie występującym w organizacjach jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy za pomocą norm ISO, które określają standardy dla produktów, usług i systemów zarządzania w celu ułatwienia prowadzenia handlu międzynarodowego. W związku ze świadczeniem bezpiecznej pracy zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają wobec siebie liczne obowiązki. Głównym obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w których pracownicy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania, bez szkody dla własnego zdrowia. Realizacja tej zasady zależy jednak nie tylko od pracodawcy, ale również przeszkolenia i postępowania samych pracowników. Pracodawca, natomiast, jest zobligowany do dostarczenia środków ochrony, które zapewnią pracownikom ochronę ich zdrowia i życia w środowisku pracy, którego szkodliwości nie można zneutralizować. Świadczenia związane z BHP obejmują między innymi środki indywidualnej lub zbiorowej ochrony, czyli odzież, która chroni wszystkie części ciała, obuwie robocze, konserwacja odzieży roboczej, szkolenia z obszaru bhp, środki higieny, ochrona zdrowia oraz badania lekarskie. Zadaniem stosowania odzieży ochronnej jest zabezpieczenie się podczas pracy przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników (chemicznych, biologicznych, mechanicznych, termicznych, elektromagnetycznych, atmosferycznych itp.) oraz zapobieganie ewentualnym urazom ciała.

Nasza bogata oferta odzieży ochronnej pozwala na swobodny wybór spośród wysokiej jakości produktów, wyłącznie polskiego pochodzenia. Znajdziesz tu głównie rękawice ochronne i zarękawki.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj o bezpłatną ofertę i przekonaj się w jaki sposób
współpraca z nami będzie dla Ciebie korzystna!

Chcę otrzymać darmową wycenę!